Ang Kwento ng mga Magsasaka sa Lagao

Patotoo at karanasan ng magsasaka na nagtanim ng Bt Corn sa Lagao, Silangang Cotobato, Mindanao


Ang Kwento ng mga Magsasaka sa Lagao: Mula sa isang lugar sa Silangang Cotobato, Mindanao, kilala bilang Lagao, mapapanood ang mga patotoo at karanasan ng mga unang magsasaka sa Pilipinas na nagtanim ng Bt corn. (5:46 minuto)

For more information, please contact:

ISAAA SEAsiaCenter
c/o IRRI, DAPO Box 7777
Metro Manila, Philippines

Phone: +63 2 5805600
Fax: +63 2 5805699
Telefax: +63 49 5367216
Email: knowledge.center@isaaa.org