Ang Kwento ng Bt Corn sa Pilipinas


Ang Kwento ng Bt Corn sa Pilipinas: Isinasalaysay sa dokumentaryong ito ang pitong taong prosesong ginugol upang maaprubahan ang komersyal na pagtatanim ng Bt corn sa bansa. Kinikilala ang Pilipinas bilang unang bansa sa buong Asya na nag-apruba sa komersyal na pagtatanim ng nasabing genetically modified crop na maaaring kainin ng tao at hayop. (19:20 minuto)

For more information, please contact:

ISAAA SEAsiaCenter
c/o IRRI, DAPO Box 7777
Metro Manila, Philippines

Phone: +63 2 5805600
Fax: +63 2 5805699
Telefax: +63 49 5367216
Email: knowledge.center@isaaa.org