Bookmark and Share

Ang Kwento ng mga Magsasaka sa Lagao

Patotoo at karanasan ng magsasaka na nagtanim ng Bt Corn sa Lagao, Silangang Cotobato, Mindanao

Ang Kwento ng mga Magsasaka sa Lagao: Mula sa isang lugar sa Silangang Cotobato, Mindanao, kilala bilang Lagao, mapapanood ang mga patotoo at karanasan ng mga unang magsasaka sa Pilipinas na nagtanim ng Bt corn. (5:46 minuto)

For more information, please contact:

ISAAA SEAsiaCenter
c/o IRRI, DAPO Box 7777
Metro Manila, Philippines

Phone: +63 2 5805600
Fax: +63 2 5805699
Telefax: +63 49 5367216
Email: knowledge.center@isaaa.org

Walang anumang parte o bahagi ng video ang maaaring kopyahin nang walang pahintulot mula sa ISAAA.

Para mapanood ang dokumentaryo, kailangan ng Adobe Flash Player plugin.